ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

12-10-2018 , 10:41:53
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 69785
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด

 
 
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
- มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน
เข้าดูเว็บที่ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน


 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน,จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชน